وضعیت آب و هوا

تهران
مه آلود
٢ درجه سانتیگراد

آیه قرآن

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
اهل دوزخ از آن درخت (خباثت) آن طور می‌خورند که شکمها پر می‌سازند.

سوره مبارکه «صافات» آیه شماره ٦٦

صفحه نخست

اسامی اعضای محترم اصلی و علی البدل انجمن اولیاء و مربیان این واحد آموزشی در سال تحصیلی ۹۴ - ۹۳

 

Back to Top