کلاس زبان انگلیسی

دبیر زبان در شروع کلاس‌ها ابتدا با گپی دوستانه به زبان انگلیسی با دانش آموزان آشنا شده و میزان دانش هر فرد را در بیان آنچه آموخته‌اند، مورد سنجش قرار می‌دهد و تدریجاً آنان را با وظایفی در مورد چگونگی فراگیری زبان انگلیسی آشنا نموده و راهکارهای مناسب را برای هر دانش آموز ارائه می‌دهد. در طول سال تحصیلی به غیر از کتاب درسی آموزش و پرورش تعدادی از کتب کمک آموزشی به دانش آموزان معرفی و تعدادی از آن‌ها در کلاس برای آموزش بهتر تدریس می‌شود. دو دستگاه ویدئو پروژکتور به همراه سیستم و تجهیزات قابل حمل برای استفاده در کلاس جهت نمایش فیلم‌هایی به زبان اصلی برای محاوره بهتر و راحت‌تر دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

Back to Top