کلاس‌های ریاضی و علوم دوره‌ی تابستان

دانش آموزان پس از ثبت نام نهایی در سه گروه تقسیم می‌شوند و به منظور هماهنگی سطح علمی دانش آموزان در مرداد ماه، سه روز در هفته از ساعت ۸ صبح الی ۱۲، سی ساعت کلاس ریاضی و سی ساعت کلاس علوم (فیزیک) شرکت می‌نمایند تا برای دوره دبیرستان باهم بیشتر هماهنگ شده باشند.

Back to Top