گروه معارف


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 محمد حسین بخشنده دین و زندگی (۱) / دین و زندگی (۲) / دین و زندگی (۳)
2 محمدرضا رخشانی مقدم دین و زندگی (۳)
3 محمدرضا غلامی دین و زندگی (۱) / دین و زندگی (۲) / دین و زندگی (۳)
4 محمد کریمی معارف اسلامی ( چهارم - مشترک)
5 کاوه مهربانی معارف (اقلیت‌های دینی)

گروه زبان


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 شهاب اناری زبان خارجه (چهارم تجربی)
2 کریم خلیلی عصر زبان خارجه (چهارم ریاضی)
3 محمدباقر محسنی زبان خارجی (۱) / زبان خارجی (۲) / زبان خارجی (۳)

گروه ادبیات


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 کیانوش بیرانوند ادبیات فارسی (۲) / زبان فارسی (۲)
2 حسین زارعی زبان فارسی (چهارم - مشترک)
3 شهریار شاهین دژی ادبیات فارسی (۳) / زبان فارسی (۳)
4 علیرضا پورشبانان ادبیات فارسی (۲) / زبان فارسی (۲) / تاریخ ادبیات و جهان (۱)
5 مسعود شاه حسینی ادبیات فارسی (۱) / زبان فارسی (۱) / ادبیات فارسی (۲) / زبان فارسی (۲)
6 سید رضا موسوی ادبیات فارسی (۱) / زبان فارسی (۱)

گروه عربی


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 سید بدیع حسینی عربی (۱) / عربی (۲) / عربی (۳)
2 مسعود سالاری فرد عربی (۲) / عربی (۳)
3 امیر هورفر عربی (چهارم - تجربی)
4 محمد عزیزی ورزقانی عربی (۲)
5 ایاد میرشکاری (ایاد فیلی) عربی (چهارم - مشترک)
6 جعفر مصلایی عربی (۱) / عربی (۲) / عربی (۳)

گروه ریاضی


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 مهران بازارمج ریاضی (۱)
2 اردوان حدادی حساب دیفرانسیل و انتگرال
3 عبدالقادر خادمی ریاضی (۱)
4 عباسعلی زیبایی جبر و احتمال
5 محمد قائدی ریاضی (۲) / ریاضی (۳) / حسابان
6 سامرند مجیدی ریاضی (۲) / آمار و مدل‌سازی / حسابان
7 حسن مظفری ریاضی عمومی
8 حیدر میرزا آقایی هندسه (۲) / حسابان / ریاضی (۳)
9 جعفر میکائیلی هندسه تحلیلی و جبر خطی
10 وجیح الله یاوری ریاضیات گسسته
11 غلامرضا یونسی ریاضی (۱) / ریاضی (۲) / هندسه (۲)

گروه فیزیک


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 رضا آشتی بقایی فیزیک (۱) و آزمایشگاه
2 غلامعلی عابدی فیزیک (۲) و آزمایشگاه
3 هادی حمزه پور فیزیک (چهارم تجربی)
4 مهدی شهریاری نمین فیزیک (۳) و آزمایشگاه
5 محمدرضا شهیدی فیزیک (۱) و آزمایشگاه / فیزیک (۲) و آزمایشگاه / فیزیک (۳) و آزمایشگاه
6 فرشید نقش فیزیک (۲) و آزمایشگاه
7 اسمعیل مرادخان فیزیک (چهارم ریاضی)
8 علی اصغر هراتی فیزیک (۱) و آزمایشگاه

گروه شیمی


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 علی روستایی شیمی (۱) و آزمایشگاه
2 حمیدرضا بدیعی شیمی (۲) و آزمایشگاه / شیمی (۳) و آزمایشگاه
3 مرتضی شامی شیمی (۱) و آزمایشگاه / شیمی (۲) و آزمایشگاه / شیمی (۳) و آزمایشگاه
4 حسین طهماسبی شیمی (۱) و آزمایشگاه / شیمی (۲) و آزمایشگاه / شیمی (۳) و آزمایشگاه
5 محمد مسیب زاده شیمی (چهارم ریاضی)
6 محمدرضا مصلایی شیمی (چهارم تجربی)

گروه زیست و زمین شناسی


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 کیکاوس اسدی علوم زیستی و بهداشت
2 علی محمد عمارلو زیست شناسی (چهارم تجربی)
3 محمد تقی محسنی زیست شناسی (۱) و آزمایشگاه / زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه
4 بهزاد ناظمی سلمان علوم زمین

گروه مطالعات اجتماعی


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 اصغر بکاء جغرافیای عمومی و استان
2 ابوالفضل خوشنودی مهارت‌های زندگی / آمادگی دفاعی / قوانین اجتماعی
3 علیمحمد کریمی مطالعات اجتماعی / جغرافیای عمومی و استان / تاریخ معاصر ایران
4 مهران افشار جامعه شناسی (۱) / اقتصاد

گروه کامپیوتر


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 محمدرضا فراست مبانی کامپیوتر و انفورماتیک
2 حمیدرضا فراست ICDL - گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر

گروه تربیت بدنی


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 جواد غفاری اصلی تربیت بدنی (۱) / تربیت بدنی (۲) / تربیت بدنی (۳)
2 غلامحسین نوریان تربیت بدنی (۱) / تربیت بدنی (۲) / تربیت بدنی (۳)

Back to Top