ساعات درسی در طول هفته

دانش آموزان در سال تحصیلی ۴۸ ساعت در هفته برنامه درسی و آموزشی دارند که شامل کلاس‌های فوق برنامه نیز می‌باشد.
ریاضی ۸ ساعت، فیزیک ۶ ساعت ( ۴ ساعت کلاس و ۲ ساعت آزمایشگاه)، شیمی ۶ ساعت ( ۴ ساعت کلاس و ۲ ساعت آزمایشگاه)، زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ ساعت، ادبیات فارسی ۲ ساعت، زبان فارسی ۲ ساعت، دین و زندگی ۴ ساعت، عربی ۳ ساعت، زبان انگلیسی ۳ ساعت، کامپیوتر ۲ ساعت، مطالعات اجتماعی ۲ ساعت، برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره آموزشی ۲ ساعت، مهارت‌های مطالعه و پژوهش ۲ ساعت، ورزش ۲ ساعت، المپیادها ۲ ساعت.
 

Back to Top