وضعیت آب و هوا

متاسفانه در حال حاضر امکان نمایش وضعیت آب و هوا وجود ندارد.

آیه قرآن

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
از آب نطفه (بی قدری بدین صورت زیبا) خلقتش فرمود

سوره مبارکه «عبس» آیه شماره ١٩

صفحه نخست

     

 

Back to Top