تاریخچه مجتمع

مجتمع آموزشی دکتر حسابی با مجوز رسمی آقای هوشنگ ملک پور و با همکاری بیست نفر از افراد شناخته شده از لحاظ علمی و فرهنگی و پس از کسب موافقت کتبی خانواده مرحوم پروفسور محمود حسابی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها به شماره ۷۲۶۵ مورخ ۱۳۷۱ فعالیت خود را در ساختمان مرکزی (با زیر بنای حدود دو هزار متر مربع) آغاز نمود. به دلیل استقبال بی نظیر و درخواست والدین دو ساختمان دیگر مقابل ساختمان مرکزی (با زیر بنای حدود هشتصد متر مربع)  خریداری و دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان به آن دو ساختمان منتقل شدند. شعبه دبیرستان دکتر حسابی در سال ۱۳۷۷ در منطقه دو (با زیر بنای حدود سه هزار متر مربع) در ساختمان نوساز و در چهار طبقه، مجهز به آزمایشگاه های متعدد و مستقل شروع به کار نمود. در سال ۱۳۸۳ به دلیل داشتن سایت کامپیوتری مجهز و کم نظیر در سطح کشور موفق به دریافت مجوز آموزش و برگزاری آزمون‌های مهارت‌های هفت‌گانه از بنیاد ICDL ایران گردیده است. مدیریت دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی (منطقه شش) با آقای هوشنگ ملک پور، مدیریت مقطع راهنمایی با آقای محمد جواد علی اکبری و مدیریت دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی (منطقه دو) با آقای محمد شهیدی می‌باشد.

 

Back to Top