ارتباط با مجتمع

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان زرتشت شرقی، کوچه جاوید، پلاک ۳۰

تلفن: ۸۸۸۹۹۱۲۳ - ۸۸۸۰۰۷۳۲ - ۸۸۹۰۹۸۱۰ - ۸۸۹۰۹۶۶۲ - ۸۸۹۰۰۵۰۶

روابط عمومی: ۰۹۳۹۱۸۷۶۶۱۶

شماره پیامک: ۳۰۰۰۱۳۷۳

پست الکترونیک: info[at]drhs.ir

وب سایت: www.drhs.ir

Back to Top