آرشیو

خبرهای عمومی

وب سایت جدید مجتمع آموزشی دکتر حسابی
ارسال شده در تاریخ 1391/8/8 توسط دبیرستان و راهنمایی پسرانه غیردولتی دکتر حسابی
جهت افزایش خدمات اطلاع رسانی، آموزشی و فرهنگی، وب سایت این واحد آموزشی با تکنولوژی جدید آغاز به کار نمود.
  

Back to Top